Fólie

Grafické fólie Lexan*Grafické fólie Lexan*
Výrobok firmy GE Plastics Structured Products Lexan* Polykarbonát je technický termoplastický materiál s vynikajúcimi mechanickými, optickými, termickými a elektroizolačnými vlastnosťami. Extrudované fólie Lexan* 80xx, 8Axx, 8Bxx, FR6x a HPxx sú ideálnym materiálom so širokým uplatnením v automobilovom, elektrotechnickom a tlačiarenskom priemysle. Použitie polykarbonátových fólií poskytuje viac tvorivých možností a je ekonomickejšie ako použitie kovov. Fólie sú ľahšie spracovateľné a dovoľujú väčšiu voľnosť pri riešení. Široká škála úpravy povrchu (textúry) umožňuje dosiahnuť skvelý dizajn a eleganciu a výrobkom dáva dlhšiu trvanlivosť.
| viac info >>

 

 


Fólie na použitie v elektrotechnike a elektronike

Fólie na použitie v elektrotechnike a elektronike
LEXAN*, VALOX* a ULTEM* fólie z GE Plastics poskytujú cenovo efektívne riešenia od jednoduchých plošných izolantov po vysoko komplexné, trojrozmerné EMI/RFI ochrany (tienenie). Všetky typy sú ľahko spracovateľné oceľovými matricami a tvrdými nástrojmi a môžu byť tepelne alebo za studena tvarované do požadovaného tvaru. Miera kontroly cez blanu je výborná, zaručujúca uniformitu v strihoch alebo záhyboch a prevenciu proti riziku poškodenia z dôvodu nerovnakej hrúbky fólie. Všetky fólie sa dajú strihať čisto, hrana je ostrá. Sú kompatibilné so širokou škálou lepidiel, vrátane silikónov, epoxidov a akrylátov.
| viac info >>

 

 

 


Ochranné fólie na báze polykarbonátu

Ochranné fólie na báze polykarbonátu
Táto skupina hrubších fólií je určená na štíty a pomôcky chrániace zrak, ale aj masívnejšie displeje prístrojov. Rôzna povrchová úprava typov Lexan* SL2030, CTG, DSS umožňuje UV ochranu, odolnosť povrch proti oteru, zvýšenú chemickú odolnosť, prípadne zabraňuje zahmleniu povrchu.
| viac info >>

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz