Elektroizolačné fólie

Elektroizolačné fólie
Elektroizolačné fólie
Elektroizolačné fólie

Elektroizolačné fólie - vlastnosti:

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Výborná potlač na fóliu
  • Veľmi dobré dielektrické vlastnosti
  • Výborné mechanické vlastnosti
  • Možnosť tvarovania za studena aj za tepla
  • Dobrá odolnosť proti ohňu

Lexan* FR700

Priehľadná alebo nepriesvitná fólia Lexan* FR je polykarbonátový materiál so zníženou horľavostou, rôznou textúrou povrchu a osobitnými vlastnosťami. Je veľmi odolný proti prederaveniu, pričom túto vlastnosť si udržuje aj pri medzných teplotách. Vysoká odolnosť proti prederaveniu, výborné dielektrické vlastnosti, nízka horľavosť (UL94 V-0) predurčuje tento materiál na aplikácie pri izolačných bariérach, vrátane izolácií na zariadeniach pre vysokonapäťové dodávky elektrickej energie, na tlačené plošné spoje a monitory. Funguje tiež ako výborný nosič pre EMI/RFI ochrany na báze fólií.

Valox FR 1

Fólia Valox FR je materiál polybutyléntereftalát s retardérom horenia, ktorý dobre odoláva teplote a chemikáliám a navyše má výborné dielektrické vlastnosti. Tieto vlastnosti umožňujú jeho široké uplatnenie v elektronike, ako napr. izolácia diskových riadiacich jednotiek a izolačné bariéry rôznych strojov. Vïaka nízkej absorpcii vlhkosti a vysokej chemickej odolnosti je vhodný na laminované EMI/RFI ochrany. Fólia Valox FR1 spĺňa vysoké požiadavky na aplikáciu ako ochrana displejov. Hliníkovou fóliou laminovaný Valox v hrúbke 0,125 mm je vhodný na výrobu "bezošvých boxov". Fólia Valox FR1 s hrúbkou 0,250 mm poskytuje izolačnú bariéru so zníženou horľavosčou vhodnou na motory. Kombinácia vlastností - chemická odolnosť, dielektrická mohutnosť a tepelná tvarovateľnosť týchto fólií tvoria ideálny materiál pre výrobky tohto druhu v obvyklých tvaroch.

Ultem 1000 a 5000

Fólia Ultem sa vyrába z Ultem polyéterimidovej živice. Patrí k najlepším predstaviteľom GEP fólií so zvýšenou odlnosťou proti teplotám a chemikáliám. Vïaka kombinácii vysokej tepelnej odolnosti triedy H, nízkej absorpcie vlhkosti a výborných dielektrických vlastností je fólia Ultem najžiadanejším materiálom na aplikácie vyžadujúce izoláciu pri vysokom napätí, pri vysokoteplotných PSA páskach, vymedzovacích páskach a podložkách do motorov a transformátorových obalov.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz