Grafické folie

Grafické folie
Grafické folie
Grafické folie

Grafické fólie Lexan* - vlastnosti:

  • Vysoká priepustnosť svetla
  • Tepelná stabilita od -40 °C do +120 °C
  • Možnosť tvarovania za studena
  • Dobrá tepelná tvarovateľnosť
  • Výborná povrchová úprava fólií
  • Dobrá odolnosť proti ohňu
  • Rozmerová stabilita
  • Farebná potlač
  • Dielektrické vlastnosti

8010, 8020, 8040, 80230, 80230, 80550

Typy fólií s obojstranne lešteným povrchom ponúkajú 86 - 92% priepustnosti svetla vo všetkých hrúbkach od 0,175 do 2 mm. Veľmi sa uplatňujú na použitie LED/LCD displejov a krytov. Potlač na opačnej strane fólie si udržuje stály vzhľad na ovládacích paneloch audio - video techniky alebo v automobiloch.

8A13, 8A35, 8A73

Kategória týchto fólií má široké použitie na antireflexné a kontrolné svetlá. Jednostranne textúrované fólie možno použiť na panely v automobiloch ako varovné signalizačné svetlá, audio - video diaľkové ovládače , nálepky pre priemyselné vybavenie, kontrolné panely. Zadná lesklá strana umožňuje vynikajúcu potlač tenkou vrstvou farby. Typ 8A73 ponúka optimálne priepustné vlastnosti a táto fólia sa používa hlavne vo výrobe na prenos signalizačných informácii.

8B35, 8B36, 8B38

Označenie 8B majú fólie, ktoré majú textúru na oboch stranách, takže sa dajú využívať obojstranne. Kombinácia rôznych textúr umožňuje vytvárať zvláštne efekty. Tieto fólie možno aplikovať na kancelárske prístroje a panely bielej techniky. Svojím vzhľadom a farebným spracovaním dekoratívne dotvoria jednotlivé diely.

HP92S, HP60S, HP40S, HP12S, HP92H, HP60H, HP40H, HP12H, HP92W, HP12W

Sú použiteľné v najrôznejších odvetviach priemyslu ako vysoko odolné fólie najmä proti oderu, na antireflexné počítačové obrazovky a displeje pračiek a mikrovlniek, audio-video ovládačov, kuchynských prístrojov a vybavení, sanitárnej techniky pri styku s kvapalinami a pod.

FR60, FR63, FR65, FR66

Táto skupina fólií ponúka zvýšenú odolnosť proti ohňu, možno ju použiť najmä v elektrotechnickom priemysle, na elektrospotrebiče v domácnostiach, ventilátory a klimatizačné zariadenia, v signalizačnej technike, ako nálepky v záhradnej a inej technike.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz