Spracovanie fólií

Potlač

Aj napriek tomu že serigrafická potlač je najfrekventovanejšia metóda potlače fólií Lexan*, sú možné aj iné alternatívy potlače, ako napríklad: studená tlač, flexografia, litografia a sieťotlač. Väčšina farbív dobre drží na fóliách Lexan* bez predošlej úpravy. Možno použiť ako konvenčné farbivá na báze rozpúšťadiel tak aj farbivá s UV vytvrdzovaním. Okrem toho fólie Lexan* majú vynikajúcu rozmerovú stabilitu, čo ich predurčuje na použitie v prípadoch, keï si počet farieb vyžaduje niekoľkonásobnú potlač a teda aj viacnásobný opakovaný cyklus sušenia. Pri sušení pri teplote do 135 °C za 30 min fólie Lexan* nevykazujú žiadne badateľné rozmerové zmeny. Fólie Lexan* sa dodávajú v širokej škále povrchových textúr a matovaných úprav.

Oddelené textúrovanie

Oddelené textúrovanie umožnilo veľkú dizajnovú voľnosť pri použití fólií Lexan* leštených na oboch stranách. Oddelené textúrovanie je výhodné napríklad na rôzne klávesnice a ovládače, kde sa vyžaduje transparentný(lesklý) povrch, ktorý je textúrovaný (antireflexný) iba na niektorých miestach.

Krájanie raznicou

Tým, že pri väčšine aplikácií fólií Lexan* na ovládacích, alebo prístrojových paneloch sa vyžaduje krájanie raznicou, je dôležité, že možno použiť aj oceľový, aj liatinový nôž, alebo rotačný. Rezný odpor fólií Lexan* je 70 N/mm2 a pri porovnaní s rezným odporom kovov je relatívne malý, čo uľahčuje konštrukciu pomôcok a spracovanie. Raznice s oceľovým nožom môžu dosiahnuť toleranciu ±0,1mm, s liatinovým nožom až ±0,02mm.

Prelisovanie

Fólie Lexan* možno prelisovávať, čím sa dosiahnu reliéfne plochy na membránové spínače na ovládacích paneloch alebo klávesniciach. Prelisovanie môže byť prevýšené alebo vpadnuté pod povrch ovládacieho panelu, okrúhle, štvorcové alebo iného tvaru. Je možné použiť jednokomponentnú raznicu, alebo systém samec-samica. Pre uľahčenie formovania a minimalizovanie koncentrovaných napätí pri formovaní sa odporúča raziť pri teplote asi 150°C. Prelisovanie zlepšuje kontrolu tlačítok, čím sa uľahčuje ich umiestnenie na zariadení a dosahuje sa väčšia hmatová kontrola a elegancia výrobku. Trvácnosť membránovej klávesnice je podmienená celou sériou faktorov, ovplyvňujúcich konštrukciu. Tieto faktory zahrňujú rozmery a tvar klávesnice, výšku prelisovania a technologický postup.

Tvarovanie hydraulickým spôsobom

Tento spôsob sa odporúča na výrobu membránových klávesníc, na konvenèné reliéfne práce, nápisy s menami, značky, logotypy až po Braillovo písmo. Tým, že hydraulický systém zahŕňa stlačenú polyuretánovú diafragmu, ktorá vykonáva funkciu kontramatrice, rovnako tento systém nahrádza polovicu tradičného súboru matríc. Flexibilná diafragma pracuje ako aktívna kontramatrica súvislo stlačiteľná, ktorá sa prispôsobí prakticky každému tvaru. Môžeme tak získať bohatú variabilitu efektov a kombinácii tvarov. Medzi iné výhody patrí aj možnosť hlbokého prelisovania bez vzniku trhlín vo farebnej potlači. Hĺbka prelisovania je väčšia, ako sa dá dosiahnuť konvenčným systémom samec-samica. Presnosť, detail a jemnosť prelisovania je veľmi vysoká, čo umožňuje prelisovanie plôch takého typu ako membránové klávesnice, umiestnené oveľa bližšie k sebe ako pri použití iných technológii.

Lepenie

Na lepenie výrobkov z fólií Lexan* sa používajú rôzne priehľadné lepidlá: priesvitné, polyuretánové, dvojzložkové a teplom vytvrdzované.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz