Lexan™ Thermoclear™ Dripgard (LTD)

Lexan Thermoclear Dripgard (LTD)
Lexan Thermoclear Dripgard (LTD)

Sú komôrkové tepelnoizolačné platne z vnútornej strany so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá zabraňuje tvorbe a odkvapkávaniu kvapiek vody. Skondenzovaná vzdušná vlhkosť sa zrazí na povrchu platne vo forme tenkej vrstvy vody a steká na spodný okraj do odvodného žľabu. Táto schopnosť je mimoriadne dôležitá v prípadoch, kedy je potrebné zabrániť poškodeniu rastlín v komerčných skleníkoch odkvapkávaním kondenzovanej vody. Použitím platní LTD nedochádza k zníženiu priepustnosti svetla v dôsledku kondenzácie. Sú ideálnym strešným zasklievacím materiálom vo všetkých prípadoch, kde je odkvapkávanie skondenzovanej vody neželateľné. Príkladom sú skleníky, prístrešky, átria, bazény, strechy priemyselných hál, skladov a podobne.

Príklad:

Vnútorná teplota: 20 ˚C, Vonkajšia teplota: -10 ˚C
Kondenzácia nastane pri použití:

  1. skla s U-hodnotou 5,8 W/m2.K pri vzdušnej vlhkosti už 32 %
  2. Lexan ThermoclearTM v hrúbke 6 mm s U-hodnotou 3,0 W/m2.K pri vzdušnej vlhkosti 50 %
  3. LexanTM ThermoclearTM v hrúbke 20 mm s U-hodnotou 1,8 W/m2.K pri vzdušnej vlhkosti 68 %

Ku kondenzácii dochádza, keď sa vlhkosť vo vzduchu premení späť na vodu pri kontakte s povrchom, ktorého teplota je pod rosným bodom okolitého vzduchu. Kvapky vody na povrchu zasklenia znižujú priepustnosť svetla, a ak spadnú, môžu poškodiť pestované rastliny alebo znehodnotiť citlivé zariadenia uložené pod zasklením. Vnútorná strana platní Lexan* Thermoclear* Dripgard má špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá zabraňuje tvorbe skondenzovaných kvapiek vody. Znižuje totiž povrchové napätie platne, následkom čoho sa namiesto kvapiek vody vytvára rovnomerne tenká vrstva vody po celom povrchu platne. Pri správnej inštalácii platne steká tento tenký a priehľadný vodný film príslušnými odvodňovacími kanálikmi, takže nedochádza ani k odkvapkávaniu vody z platne, ani k významnejšiemu obmedzeniu svetelnej priepustnosti. Graf znázorňuje predpokladanú kondenzáciu, ktorá závisí od vzťahu medzi vnútornou a vonkajšou teplotou, od relatívnej vlhkosti a U-hodnoty použitej platne. Prerušované čiary na grafe jasne ukazujú, že zasklenie s vysokou U-hodnotou je viac náchylné na kondenzáciu ako platne Lexan* Thermoclear* Dripgard s nižšou K-hodnotou.


Podrobnejšie technické informácie na stiahnutie | viac informácií >>

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz