Lexan* Thermoclick™

Lexan* Thermoclick™Je ďalší typ z radu komôrkových platní uceleného zasklievacieho programu. Spája v sebe kombináciu vynikajúcich vlastností komôrkových platní s veľmi výhodným systémom inštalácie. Platne sa k sebe pripájajú na spôsob pera a drážky, čo umožňuje vytvárať hladké zasklené plochy bez rušivých spojov. Z vonkajšej strany je plocha na pohľad hladká a platne sú osadené iba do hliníkového rámu. Z vnútornej strany, v prípade dlhších platní v závislosti od zaťaženia, sú tieto priečne podporené vhodným profilom. Je to ideálny systém na zasklievanie stien a svetlíkov výrobných a skladovacích hál s vynikajúcou tepelnou izoláciou a dobrou priepustnosťou svetla. Vhodný aj pre športové centrá, plavárne a výstavnícke objekty.

Štruktúra Označenie platne Hrúbka platne
mm
Hmotnosť
kg/m2
U-hodnota**
(W/m2.K)
Thermoclick X-štrukt. LTC40/4X 40 4,0 1,27
LTC50/9X 50 5,15 1,00

neštandardný produkt (iba väčšie objednávky)

Inštalácia Lexan* ThermoclickTM

Inštalácia - ThermoclickZásady inštalácie Platne Lexan* ThermoclickTM sú určené na ploché zasklenie kolmých aj šikmých plôch. Pri šikmej aplikácii treba dodržať minimálny sklon 10° a spoje medzi platňami utesniť vo vytvarovanej drážke neoprénovou páskou alebo silikónovým tmelom. V závislosti od zaťaženia vetrom a snehom je prípustná maximálna dĺžka platní L = H - 42 (mm), alebo maximálny rozstup podporných profilov H. Platňe sa na podporný profil zo zadnej strany zaisťujú pomocou kovovej príchytky, ktorá sa vkladá do drážky v platniach. Pred samotnou inštaláciou platní Lexan* ThermoclickTM treba očistit hrany po reze, z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na okrajoch hornej i dolnej strany utesniť vhodnou tesniacou páskou, napríklad Multifol: - G3660C (tesná páska bez filtra) obojstranne použitá na platni v extrémne prašnom prostredí, inak iba na hornú stranu - AD3460C (páska s prachovým filtrom) používaná v štandardnom prostredí na spodnú stranu platne, umožnuje odvod prípadného kondenzátu. Do zasklievacieho otvoru sa pripevnia hliníkové profily, v ktorých je z vonkajšej strany nasadené gumené tesnenie. Pripravené platne sa nasunú do horného profilu, sklopia sa a spustia aj do dolného profilu, a potom sa zasunú drážkou na pero predchádzajúcej platne (ak ukladáme prvú platnu, tá sa zasúva do bočného hliníkového profilu). Podobne postupujeme, až kým otvor nevyplníme takmer celý. Ked ostane nevykrytá plocha o šírke X > 544 mm a zároven X < 1000 mm, odrežeme z dalšej platne tú časť, na ktorej je pero tak, aby ostala platňa s drážkou o šírke W = X-544 mm a zasunieme ju do otvoru a na doraz do celej hĺbky voľného bočného profilu. V zasklievanej ploche vznikne otvor presne na poslednú platňu, ktorú nasadíme do profilov a nasunieme drážkou na pero poslednej platne. Potom pomocou prípravku povytiahneme zrezanú platňu (W) z bočného profilu a zároven ju drážkou nasúvame do predchádzajúcich platní. Vytvoríme tak súvislú zasklenú plochu. Nakoniec nasunieme gumené tesnenie na profily aj zo zadnej strany, prípadne, ak je to nutné, platne zo zadnej strany podoprieme podperami a zaistíme príchytkami.


Podrobnejšie technické informácie na stiahnutie | viac informácií >>

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz