Komôrkové platne

Komôrkové platne

Plné platne

Plné platne

Technické platne

Technické platne

Folie Lexan

Polykarbonátove folie

Príslušenstvo a iné

Príslušenstvo

Svetlíky

Svetlíky Lexan*

Lexan™

Komôrkové platneKomôrkové platne

Komôrkové, tepelnoizolačné stabilné platne (od -40 do +120°C) s UV filtrom, vyrábané z vysokokvalitného termoplastického materiálu - polykarbonátu LexanTM, optimálne riešia problémy v stavebníctve, poľnohospodárstve a v iných oblastiach, kde treba oddeliť dve prostredia pri zachovaní priepustnosti svetla a bez potreby priameho výhľadu.

| viac info >>

 


Plné platnePlné platne

Platne z polykarbonátu LexanTM sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné proti nárazom v rozmedzí teplôt od -40°C do +120°C. Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Ako výrobok koncernu General Electric Plastics sú dnes už pojmom pri nerozbitnom zasklievaní. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne LexanTM na zasklievanie rôznych objektov. Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

| viac info >>

 


Technické platneTechnické platne

Výrobky firmy GE Plastics - Gepax, Xenoy, LexanTM, Noryl, Azdel sú technické termoplastické materiály s vynikajúcimi fyzikálno - mechanickými, tepelnými a elektroizolaènými vlastnosťami. Sú materiálom so širokým uplatnením v stavebníctve, doprave a v iných odvetviach priemyslu. Ich prednosťou je vysoký stupeň ťažnosti, rovnomernosť hrúbky steny pri formovaní aj zložitých tvarov a použitie finančne nenáročných štandardných zariadení na tepelné tvarovanie.

| viac info >>


FólieFólie

Výrobok firmy GE Plastics Structured Products LexanTM Polykarbonát je technický termoplastický materiál s vynikajúcimi mechanickými, optickými, termickými a elektroizolačnými vlastnosťami. Extrudované fólie LexanTM 80xx, 8Axx, 8Bxx, FR6x a HPxx sú ideálnym materiálom so širokým uplatnením v automobilovom, elektrotechnickom a tlačiarenskom priemysle. Použitie polykarbonátových fólií poskytuje viac tvorivých možností a je ekonomickejšie ako použitie kovov. Fólie sú ľahšie spracovateľné a dovoľujú väčšiu voľnosť pri riešení. Široká škála úpravy povrchu (textúry) umožňuje dosiahnuť skvelý dizajn a eleganciu a výrobkom dáva dlhšiu trvanlivosť.

| viac info >>


Príslušenstvo a iné

Polykarbonátové platne LexanTM nájdu uplatnenie v mnohých aplikáciách. Aby boli dlhodobo využité všetky ich výnimočné vlastnosti, je potrebné pri ich inštalácii použiť tiež kvalitné a vhodné pomocné príslušenstvo:

| viac info >>


Výroba, montáž, svetlíky

Návrh a projektovanie kovových prvkov stavieb, výrobu a montáž rôznych druhov kovových výrobkov pre interiér aj exteriér, oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie v požadovanej povrchovej úprave, zámočnícke, zváračské a montážne práce, návrh, výrobu a montáž výrobkov z platní LEXANTM, výrobu v individuálnych rozmeroch podľa požiadavky, montáž – zabudovanie výrobkov v stavbe

| viac info >>


Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz