Lexan™ Margard™ FMR5E

Lexan™ Margard™ FMR5EVynikajúci opticky čistý materiál so špeciálnou obojstrannou povrchovou úpravou, zabezpečujúcou ochranu proti povrchovému poškodeniu, bežným chemikáliám a sprejom (antigraffity). Ideálny bezpečnostný a ochranný zasklievací materiál s UV ochranou so širokým uplatnením v mnohých plochých aj tvarových aplikáciách. Vyvinutý na ochranu pracovných miest, objektov, ktoré je potrebné zabezpečiť pred nešetrným a bezohľadným okolím.


Typ s obojstrannou ochrannou vrstvou na oblúkové zasklievanie objektov, výkladov, okien, dverí, priečelí reprezentačných budov, nástupíšť a staníc verejnej dopravy, priehľadných protihlukových stien, bezpečnostných zón na štadiónoch, mantinelov, výťahových šácht, obrábacích centier...

 

Výrobný sortimentVlastnosti
Rozmer Farba hmotnosť útlm hluku
Hrúbka Šírka Dĺžka číra bronz*
mm mm mm 112 5109 kg/m2 dB
3 2000 3000 3,6 -
4 2000 3000 4,8 27
5 2000 3000 6 28
6 2000 3000 7,2 29
8* 2000 3000 9,6 31
9,5* 2000 3000 9,6 32
12* 2000 3000 14,4 34
max 15 max 2000 max 3000 V prípade požiadavky inej farby, šírky či dĺžky kontaktujte, prosím, svojho dodávateľa

*iba na objednávku (väčšie množstvo)


Podrobnejšie technické informácie na stiahnutie | viac informácií >>

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz