Oblúkové zasklievanie platňami Lexan™

Ďalšou výhodou platní LexanTM je to, že ich možno ohnúť za studena priamo na podpornú konštrukciu. Možnosť bezproblémového vytvárania presklených oblúkov s dobrou priepustnosťou svetla umožňuje stavať praktické a vzhľadné prístrešky, steny a pod. Jednoduchá manipulácia a úprava predurčuje platne LexanTM k štýlovým a nekonvenčným tvarom už v štádiu projektovania bez obavy z problémov pri praktickej realizácii. Pri použití skla sa tieto, pre užívateľa veľmi príjemné efekty, dosahujú ťažko, prípadne vôbec. Oblúky a možnosť farebného výberu prispievajú k estetike prostredia.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz