Plné platne

Lexan™ Plné platne
Lexan™ Plné platne
Lexan™ Plné platne

Platne z polykarbonátu LexanTM sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné proti nárazom v rozmedzí teplôt od -40°C do +120°C. Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Ako výrobok koncernu General Electric Plastics sú dnes už pojmom pri nerozbitnom zasklievaní. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne LexanTM na zasklievanie rôznych objektov. Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Vysoká priepustnosť svetla
  • Stupeň horľavosti - B (STN 73 0862)
  • Nízka špecifická hmotnosť - 1,2 . 103 kg/m3
  • Veľmi široký sortiment typov a rozmerov
  • Vynikajúca tepelná tvarovateľnosť
  • Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia
  • Maximálna voľnosť tvarov pri dizajne v architektúre

Typické hodnoty
Hmotnosť 1,2.103 kg/m3
Modul pružnosti v ťahu 2300 N/mm2
Tepelná rozťažnosť 7x10-5 m/m.°C
Tepelná vodivosť 0,21 W/m.°C
Odpor >1015 Ohm.m


LexgardTM
Bezpečnostný lepený transparentný materiál na ochranu pred nárazom ostrými predmetmi a proti strelným zbraniam, napríklad zasklenie bankových pokladní, výkladov, vozidiel, väzníc ...
| viac info >>


Podrobnejšie technické informácie na stiahnutie | viac informácií >>

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz