Montážne pásky AntiDUSTtape G3600 a AD3400

  • Jednoduchá aplikácia
  • Ochrana pred prachom a nečistotami
  • Výborný tesniaci účinok
  • Dobrá odolnosť voči vlhkosti
  • Veľmi dobrá priľnavosť k platniam LexanTM
  • Zaručujú čistotu komôr platní LexanTM

Použitie

Montážne pásky AntiDUSTtape G3600 a AD3400 sa používajú na uzavretie polykarbonátových komorových platní LexanTM ThermoclearTM. Slúžia ako ochrana,  resp. bariéra proti vniknutiu nečistôt, prachu, hmyzu a nadmernej vlhkosti do priestoru platne. Pásky sa lepia na kraje platne LexanTM s otvorenými komorami. Po nalepení sa platňa LexanTM spolu s páskou uzavrie ukončovaním profilom, ktorý chráni pásku pred poškodením a priamym pôsobením poveternostných vplyvov.

Pásky bez filtra Pásky s filtrom Doporučené pre hrúbku platne

Šírka pásky

Pásky bez filtra

Pásky s filtrom

Doporučené pre hrúbku platne

25 mm

G3625

AD 3425

4,5 / 6 / 8 mm

38 mm

G3638

AD 3438

10 / 16 mm

43 mm

G3643S

AD 3443S

16 / 20 mm

50 mm

G3650S

AD 3450S

25 mm

60 mm

G3660S

AD 3460S0

32 mm

70 mm

G3670S

AD 3470S

40 mm

80 mm

G3680S

AD 3480S

50 mm

Montážne pásky typu AntiDUSTtape G3600

nemajú filtre na odvádzanie kondenzátu. Tieto pásky sa používajú vo vyrovnaných klimatických podmienkach (interiér/interiér alebo exteriér/exteriér). Vo veľmi znečistených resp. prašných prostrediach a v prostrediach so splodinami uhľovodíkových palív dokážu zastaviť prakticky všetky nečistoty. V použití interiér/exteriér sa však môže v komôrkach objaviť kondenzát vodných pár.

Montážne pásky typu AntiDUSTtape AD3400

sú vybavené špeciálnymi filtrami. Tieto filtre umožňujú bezproblémový odvod skondenzovanej vody von z priestoru platne (minimálny sklon 5°). Póry filtra sú dostatočne jemné, aby zastavili nečistoty už od 50μm, avšak menšie nečistoty môžu filtrom preniknúť. Pásky typu AntiDUSTtape AD34xx sú určené do prostredia s rozdielnymi klimatickými podmienkami (interiér/exteriér). Ďalej sú vhodné na uzatváranie komôr platní dlhodobo umiestnených vo vlhkých prostrediach, ako napríklad skleníky, zastrešenia bazénov a podobne. Pri použití v uzavretých objektov s vyššou koncentráciou splodín uhľovodíkových palív (spaliny benzínových a naftových motorov) sa v komôrkach môže objaviť začiernenie!

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz