Príslušenstvo a iné

Polykarbonátové platne LexanTM nájdu uplatnenie v mnohých aplikáciách. Aby boli dlhodobo využité všetky ich výnimočné vlastnosti, je potrebné pri ich inštalácii použiť tiež kvalitné a vhodné pomocné príslušenstvo:

Polykarbonátové H a U profily

vyrobené z toho istého plastu ako platne slúžia na spojenie a ukončenie komorových platní hlavne v interiéri. Je ich však možné použiť aj v nenáročných a predsa len dočasných plochách aj v exteriéri.
| viac info >>


Hliníkové profily

najvhodnejšie a najčastejšie používané upevňovacie a ukončovacie prvky. Zachovávajú dlhodobú funkčnosť, pevnosť a vzhľad zasklenia.
| viac info >>


Gumové tesnenie

najlepším typom je tvarové kompaktné EPDM tesnenie. Okrem tesnosti a pevnosti spoja zabezpečuje aj vyrovnávanie rôznej tepelnej rozťažnosti použitých materiálov v konštrukcii.
| viac info >>


Montážne pásky

sú nutnosťou na utesnenie komôr platní LexanTM ThermoclearTM. Slúžia ako ochrana, resp. bariéra proti vniknutiu nečistôt, prachu, hmyzu a nadmernej vlhkosti do dutín platne.
| viac info >>


Pomocný materiál

skrutky, podložky a tmely
| viac info >>


Platne PMMA

(polymetyl metakrylát) sú svetlopriepustné, priehľadné alebo farbené. Nájdu rozmanité uplatnenie v reklame, dizajne, stavebníctve, strojárstve...
| viac info >>

 

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz