Výroba, montáž, svetlíky

Ponúkame:

 • návrh a projektovanie kovových prvkov stavieb
 • výrobu a montáž rôznych druhov kovových výrobkov pre interiér aj exteriér
 • oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie v požadovanej povrchovej úprave
 • zámočnícke, zváračské a montážne práce
 • návrh, výrobu a montáž výrobkov z platní LEXANTM
 • výrobu v individuálnych rozmeroch podľa požiadavky
 • montáž – zabudovanie výrobkov v stavbe

| viac info >>


Svetlíky

Použitie svetlíkov:

 • presvetlenie
  • Priemyselné haly
  • sklady
  • nákupné centrá
  • športové haly
  • átriá
  • výstavné priestory
  • zimné záhrady
 • prístrešky
  • zástavky MHD
  • čerpacie stanice pohonných hmôt
  • parkoviská
  • tribúny
  • vstupy do budov
 • zvislé steny
  • presvetlovacie pásy
  • výplne stavebných otvorov
  • proti hlukové steny
 • rekonštrukcie starých svetlíkov s drôtoskla
  • je zachovaná pôvodná nosná konštrukcia a drôtosklo sa nahradí plykarbonátovými platňami, ktoré sa upevňujú hliníkovými lištami
  • sa pôvodný svetlík zdemontuje a nahradí sa novým pásovým svetlíkom valcového tvaru, ktorý je jednoduchší a zvyčajne aj lacnejší.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz