Technické platne

Technické platne
Technické platne
Technické platne

Konštrukčné plasty - vlastnosti:

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Stálosť od -30°C do +110 až 180 °C (podľa typu)
  • Nízka merná hmotnosť
  • Možnosť ohýbania aj za studena
  • Výborná tepelná tvarovateľnosť
  • Dobrý útlm hluku

Výrobky firmy GE Plastics - Gepax, Xenoy, LexanTM, Noryl, Azdel sú technické termoplastické materiály s vynikajúcimi fyzikálno - mechanickými, tepelnými a elektroizolaènými vlastnosťami. Sú materiálom so širokým uplatnením v stavebníctve, doprave a v iných odvetviach priemyslu. Ich prednosťou je vysoký stupeň ťažnosti, rovnomernosť hrúbky steny pri formovaní aj zložitých tvarov a použitie finančne nenáročných štandardných zariadení na tepelné tvarovanie.


GepaxTM

Je nepriesvitný typ polykarbonátovej platne s vysokou pevnosťou pri teplotách -30 až 110°C. Veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom, čo ho predurčuje na použitie v exteriéri aj interiéri. Je ideálne použiteťný na tepelné tvarovanie, čím nachádza široké uplatnenie najmä v priemysle.
| viac info >>


LexanTM F6000

Termoplast (polykarbonát), charakteristický svojou nepriehľadnosťou, vysokou odolnosťou proti prierazu, dobrou tvarovateľnosťou, rozmerovou a tepelnou stálosťou do 170°C, s retardérom horenia, chemickou odolnosťou, dobrou farbiteľnosťou na povrchu, odolnosťou proti UV žiareniu.
| viac info >>


LexanTM F2000

Priesvitná polykarbonátová platňa čírej alebo opálovej farby na použitie v priemysle. Je ohybateľná za studena a tvarovateľná za tepla.
| viac info >>


LexanTM

Všetky ďalšie typy plných polykarbonátových platní LexanTM (9030, Exell, Margard) pôvodne určených na zasklievanie v stavebníctve nájdu uplatnenie aj v priemyselnom použití na rôzne krytovanie, ochranu strojov, zariadení a vytváranie bezpečných priehľadných priezorov.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz