TERCOPLAST, s.r.o.

TERCOPLAST, a.s.

TERCOPLAST, s.r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 119432/B

Spoločnosť TERCOPLAST, s.r.o.
IČO: 35749296,
IČDPH: SK2020230399

vznikla v roku 1991 v Bratislave. Predmetom činnosti od jej vzniku je predaj polykarbonátových platní LEXANTM na tepelnoizolačné a bezpečnostné zasklievanie. Zasklením tepelnoizolačnými platňami LexanTM ThermoclearTM je možné dosiahnuť úsporu energie až do 40% oproti bežnému sklu.
Bezpečnostné platne LexanTM predstavujú najbezpečnejšie zasklievanie na svete – ochranu proti vniknutiu.

Výrobca polykarbonátových platní LexanTM, SABIC Innovative PlasticsTM je jeden z najväčších svetových koncernov. Sme autorizovaným dovozcom polykarbonátových platní LexanTM pre teritórium SR a ČR. Po rozdelení Česko-Slovenska bola založená dcérska spoločnosť v ČR – TERCOPLAST ZLÍN s.r.o. so sídlom Louky 304, Zlín. Sídlo firmy v Bratislave je v objekte na Zátiší č. 1, kde sa nachádzajú administratívne aj skladové priestory.

Spoločnost TERCOPLAST bola priekopníkom v dodávaní polykarbonátových platní do ČSFR. Začínala s LEXANom od nuly s intenzívnym technickým zázemím od výrobcu. V SR prostredníctvom našej firmy TERCOPLAST, spol. s r.o. a v ČR prostredníctvom firmy TERCOPLAST ZLÍN s.r.o. bola podchytená široká odberateľská klientela. Ovplyvňovanie trhu bolo úspešne zaisťované prostredníctvom médií, školení, osobným kontaktom, výrobou vlastných propagačných materiálov, prostredníctvom sprostredkovateľov a spoluprácou so subjektmi z rôznych regiónov, ktorí zaisťujú lokálny predaj ku konečným spotrebiteľom. Výraznou podporou sú existujúce hotové diela. Osvedčenými predajnými argumentmi spoločnosti TERCOPLAST vo vzťahu k zákazníkom je technicko-poradenské zázemie na vysokom európskom štandarde, skúsenosť, tradícia a hlavne zákaznícky orientovaný servis a dodávateľská pružnosť.

V roku 1997 firma TERCOPLAST ZLÍN s.r.o. zmenila sídlo. Presťahovala sa do nových priestorov v Slušoviciach – Nové Dvory 147, a preto začiatkom roku 1999 zmenila názov na TERCOPLAST s.r.o.. V priebehu roku 1998 bol zriadený ďalší predajný sklad, a to v Prahe. V roku 1998 sa spoločnosť TERCOPLAST, spol. s r.o. v Bratislave transformovala na spoločnosť TERCOPLAST, a.s., ktorá na seba prebrala všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti. Firma TERCOPLAST má v súčasnosti 18 zamestnancov.

TERCOPLAST zabezpečuje okrem platní LexanTM pre stavebníctvo aj technické modifikácie platní LexanTM, fólie a iné plasty na využitie v strojárenstve, v dopravnom priemysle, v poľnohospodárskej technike, v elektronickom priemysle, v zabezpečovacej technike a pod..

 

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz