SABIC Innovative Plastics

Firma Tercoplast je obchodná firma. Odberateľom ponúka polykarbonátové platne LexanTM od svetového lídra SABIC Innovative Plastics.

Spoločnosť SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) je jedným zo svetových lídrov vo výrobe chemikálií, hnojív, plastov a kovov, ktoré dodáva do mnohých krajín, kde sa využívajú na výrobu životne dôležitých produktov. Svoje najväčšie, najspoľahlivejšie a najefektívnejšie investorské aktivity má na Strednom Východe. Toto jej postavenie je výsledkom orientácie na investície do miestnej spolupráce, do najlepšieho výskumu, technologických programov a do úsilia o celkový strategický.

Spoločnosť SABIC sa rozhodla rozšíriť svoje výrobné a obchodné pôsobenie aj v Afrike, Amerike, Európe a Ázii. Jedným z konkrétnych prejavov tejto jej expanzie je aj prevzatie vlastníctva celej produkcie, výroby a technológií amerického koncernu GENERAL ELECTRIC PLASTICS, ktorý mal vedúce postavenie medzi výrobcami technických termoplastov. Takto s účinnosťou od 1.9.2007 vznikla v Európe spoločnosť SABIC Inovative Plastics, v dôsledku čoho si spoločnosť SABIC posilnila svoju vedúcu svetovú pozíciu vo výrobe plastov.

SABIC Inovative Plastics sa stal globálnym dodávateľom plastovej živice, komponentov a špeciálnych polykarbonátových platní a  fólií známych pod značkami LexanTM, Cycolac, Geloy, Noryl, Valox, Ultem, ktoré sú intenzívne používané najmä v automobilovom a elektronickom priemysle, doprave, stavebníctve a telekomunikáciách.. Polykarbonátové platne LexanTM aj po zmene vlastníckych pomerov na strane výrobcu svojou zaručenou kvalitou naďalej budú predstavovať svetovú špičku vo svojom odvetví.

LexanTM je ochranná známka spoločnosti SABIC Innovative Plastics BV.
Marketing Communications,
SABIC Innovative Plastics
Plasticslaan 1, P.O. Box 117,
NL - 4600 AC Bergen op Zoom, The  Netherlands
Tel.: (31)(164)29 27 42
Fax: (31)(164)29 32 72
www.sabic-ip.com

Upozornenie!
Všetky písomné i ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje firma SABIC Innovative Plastics, jej filiálky alebo autorizované obchodné miesta podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v brožúrach nevedú k zmenám , náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi nášho materiálu sa odporúča, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruky za nijaké škody a straty, spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím jeho výrobku.

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz